Menü Bezárás

Jogi nyilatkozat

Azzal, hogy belép az karacsjudit.hu honlap valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi szerzői jogi feltételeket:

Az karacsjudit.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) található tartalom a Karacs Judit. szellemi tulajdona.

A Karacs Judit. előzetes írásbeli hozzájárulása (engedélye) nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, program stb.) feldolgozása és értékesítése – akár online, akár nyomtatott formában. Ettől eltérni csak a Karacs Judit-tál kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Karacs Judit-al szerződő fél jogosult.

A honlap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
A fentiektől eltérni csak Karacs Judit-al kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag Karacs Judit-tal szerződő fél jogosult.

A honlap tartalmából részeket átvenni csak a honlapra való hivatkozással lehet azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosíthatja az eredeti információt, illetve a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél köteles feltüntetni.

A Karacs Judit. beleegyezik abba, hogy más honlapokon hivatkozzanak rá. A hivatkozás Karacs Judit nevének vagy logójának elhelyezésével, és belinkelésével (http://www.karacsjudit.hu) lehetséges.
A link kizárólag a honlap tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-k (egyéb keretek) használata nem lehetséges. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Karacs Judit. jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

A jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Karacs Judit. követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

Weblapunk üzemeltetésére vonatkozó hatályos törvények.